Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 16 tháng 11 năm 2019

Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 16 tháng 11 năm 2019
.