Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 24 tháng 12 năm 2018

Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 24 tháng 12 năm 2018
.