Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 28 tháng 6 năm 2019

Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 28 tháng 6 năm 2019
.