Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 29 tháng 6 năm 2018

Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 29 tháng 6 năm 2018
.