Rss Feed
14:21 ICT Thứ bảy, 25/01/2020

Chuyên mục Văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy thông tin trên xskienthiet.laichau.gov.vn như thế nào?

Phong phú, đa dạng

Bình thường

Chưa đầy đủ

Thống kê

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 223
  • Tháng hiện tại: 30625
  • Tổng lượt truy cập: 353337

Thông báo

Administrator
02133.876.046
Số: 778/QĐ - UBND
Tên: (Quyết định ban hành quy chế tài chính của Công ty Trách nhiệm hũu hạn mật thành viên Xổ số kiến thiết Lai châu)

Ngày BH: (22/07/2019)

Số: 1031/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt chiến lược phát triển ( giai đoạn 2019 - 2028) và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn ( 2019 -2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lai Châu)

Ngày BH: (03/09/2019)

Số: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Tên: (Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019)

Ngày BH: (17/07/2019)

Số: 167/BC-HĐGSXS
Tên: (Báo Cáo đánh giá hoạt dộng 6 tháng đầu năm)

Ngày BH: (25/07/2019)

Số: Báo cáo tài chính trong năm 2018
Tên: (Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018)

Ngày BH: (12/04/2019)

Số: 53/KH-XSKT
Tên: (Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019)

Ngày BH: (29/03/2019)

Số: 54/BC-XSKT
Tên: (B/C đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sxkd năm 2019 và 3 năm gần nhất)

Ngày BH: (29/03/2019)

Số: Báo cáo tài chính năm 2018
Tên: (Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018)

Ngày BH: (31/12/2018)

Số: Phụ lục X số 49/XSKT
Tên: (Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp)

Ngày BH: (28/03/2019)

Số: Báo cáo tài chính Quý 2018
Tên: (Báo cào tài chính Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018)

Ngày BH: (06/07/2018)

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
778/QĐ - UBND 22/07/2019

Quyết định ban hành quy chế tài chính của Công ty Trách...

Tải về
1031/QĐ-UBND 03/09/2019

Quyết định về việc phê duyệt chiến lược phát triển ( giai...

Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 17/07/2019

Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019

Tải về
167/BC-HĐGSXS 25/07/2019

Báo Cáo đánh giá hoạt dộng 6 tháng đầu năm

Tải về
53/KH-XSKT 29/03/2019

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

Tải về
54/BC-XSKT 29/03/2019

B/C đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sxkd năm 2019 và...

Tải về
Báo cáo tài chính năm 2018 31/12/2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho năm tài...

Tải về
Phụ lục X số 49/XSKT 28/03/2019

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Tải về
Báo cáo tài chính Quý 2018 06/07/2018

Báo cào tài chính Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018

Tải về
Báo cáo tài chính 2017 31/12/2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Tải về
Báo cáo tài chính 2016 31/12/2016

Báo Cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Tải về
26/XSKT 28/03/2018

Phụ Lục X số 26 báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của...

Tải về
11/XSKT 20/03/2017

Phụ Lục X số 11 báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của...

Tải về
40b/BC-XSKT 10/05/2018

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh...

Tải về
131/QĐ-XSKT 31/12/2017

Quy chế quản lý tài chính của công ty TNHH MTV XSKT Lai...

Tải về
05c/KH-XSKT 10/01/2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

Tải về
48b/KH-XSKT 10/01/2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5...

Tải về
02/QĐ-XSKT 01/01/2018

Quyết định,V/v ban hành quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ đầu...

Tải về
Thông báo số 63/TB-XSKT 19/09/2017

V/v: phát vé xổ số Lô tô 5G

Tải về
Quyết định số 52/QĐ-XSKT 08/08/2017

Về Cơ cấu trả thưởng vé xổ số lô tô dự thưởng nhiều lần (5G)

Tải về