Rss Feed
05:33 ICT Thứ tư, 20/10/2021

Chuyên mục Văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy thông tin trên xosokienthiet.laichau.gov.vn như thế nào?

Phong phú, đa dạng

Bình thường

Chưa đầy đủ

Thống kê

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 969
  • Tháng hiện tại: 67295
  • Tổng lượt truy cập: 1225606

Thông báo

Administrator
02133.876.046
Số: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tên: (Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 16 tháng 9 năm 2021)

Ngày BH: (16/09/2021)

Số: QĐ số 195/QĐ-XSKT
Tên: (Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ)

Ngày BH: (06/08/2021)

Số: 158/XSKT
Tên: (Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng/năm)

Ngày BH: (23/06/2021)

Số: 157/XSKT
Tên: (Giấy ủy quyền công bố thông tin)

Ngày BH: (23/06/2021)

Số: Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 01/01 đến 30/06/2021
Tên: (Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 30/06/2021)

Ngày BH: (26/07/2021)

Số: Chuyên đề 05/2021
Tên: (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc)

Ngày BH: (18/06/2021)

Số: 131/BC-XSKT
Tên: (Báo cáo số 131 đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020)

Ngày BH: (04/06/2021)

Số: 419/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động năm 2021 đối với doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm Chủ sở hữu)

Ngày BH: (15/04/2021)

Số: 59a/BC-XSKT
Tên: (Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2021)

Ngày BH: (22/03/2021)

Số: 59/BC-XSKT
Tên: (Báo cáo thực trạng quản trị cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2020)

Ngày BH: (22/03/2021)

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 16/09/2021

Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 16 tháng 9 năm 2021

Tải về
QĐ số 195/QĐ-XSKT 06/08/2021

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ

Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 01/01 đến 30/06/2021 26/07/2021

Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ hoạt động từ...

Tải về
157/XSKT 23/06/2021

Giấy ủy quyền công bố thông tin

Tải về
158/XSKT 23/06/2021

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06...

Tải về
Chuyên đề 05/2021 18/06/2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

Tải về
131/BC-XSKT 04/06/2021

Báo cáo số 131 đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch hoạt...

Tải về
419/QĐ-UBND 15/04/2021

Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động năm 2021...

Tải về
63A/XSKT 26/03/2021

Phu lục X báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh...

Tải về
Báo Cáo tài chính kết thúc năm 2020 25/03/2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết...

Tải về
59/BC-XSKT 22/03/2021

Báo cáo thực trạng quản trị cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm...

Tải về
59a/BC-XSKT 22/03/2021

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp...

Tải về
15/KH-XSKT 20/01/2021

Kế hoạch kinh doanh các lại hình vé sổ xố năm 2021

Tải về
03/BC-XSKT 07/01/2021

Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2020 phương hướng,...

Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 20/07/2020

Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020

Tải về
105/BC-XSKT 10/05/2020

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020

Tải về
103/BC-XSKT 08/05/2020

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm...

Tải về
99/BC-XSKT 07/05/2020

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh...

Tải về
413/QĐ-UBND 15/04/2020

Giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động năm 2020 đối với doanh...

Tải về
Báo cáo tài chính hết tháng 12 năm 2019 26/03/2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài tài chính...

Tải về
Phụ lục X Báo cáo 23/03/2020

Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của Doanh nghiệp

Tải về
46/KH-XSKT 18/02/2020

Kế hoạch kinh doanh các loại hình vé xổ số năm 2020

Tải về
1031/QĐ-UBND 03/09/2019

Quyết định về việc phê duyệt chiến lược phát triển ( giai...

Tải về
167/BC-HĐGSXS 25/07/2019

Báo Cáo đánh giá hoạt dộng 6 tháng đầu năm

Tải về
778/QĐ - UBND 22/07/2019

Quyết định ban hành quy chế tài chính của Công ty Trách...

Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 17/07/2019

Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019

Tải về
54/BC-XSKT 29/03/2019

B/C đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sxkd năm 2019 và...

Tải về
53/KH-XSKT 29/03/2019

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

Tải về
Phụ lục X số 49/XSKT 28/03/2019

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Tải về
Báo cáo tài chính năm 2018 31/12/2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho năm tài...

Tải về
Báo cáo tài chính Quý 2018 06/07/2018

Báo cào tài chính Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018

Tải về
46/BC-XSKT 25/05/2018

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm...

Tải về
40b/BC-XSKT 10/05/2018

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh...

Tải về
26/XSKT 28/03/2018

Phụ Lục X số 26 báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của...

Tải về
25/BC-XSKT 21/03/2018

tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Tải về
05c/KH-XSKT 10/01/2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Tải về
02/QĐ-XSKT 01/01/2018

Quyết định,V/v ban hành quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ đầu...

Tải về
131/QĐ-XSKT 31/12/2017

Quy chế quản lý tài chính của công ty TNHH MTV XSKT Lai...

Tải về
Báo cáo tài chính 2017 31/12/2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Tải về
Thông báo số 63/TB-XSKT 19/09/2017

V/v: phát vé xổ số Lô tô 5G

Tải về
Thông báo số 51/TB-XSKT 08/08/2017

Quy định mức ghi Lô tô

Tải về
Quyết định số 52/QĐ-XSKT 08/08/2017

Về Cơ cấu trả thưởng vé xổ số lô tô dự thưởng nhiều lần (5G)

Tải về
Thông báo số 39/TB-XSKT ngày-06-2017 28/06/2017

Quy định mức khoán doanh số huyện Nậm Nhùn

Tải về
QĐ số 37 và số 38/QĐ-XSKT 28/06/2017

Mức khoán doanh số bình quân ngày

Tải về
Quyết định số 36/QĐ-XSKT 26/06/2017

Về cơ cấu trả thưởng vé xổ số lô tô 2 số, 3 số.

Tải về
Quyết định số 35/QĐ-XSKT 26/06/2017

về cơ cấu trả thưởng vé xổ số lô tô các cặp số

Tải về
Thể lệ tham gia dự thưởng 26/06/2017

thể lệ tham gia dự thưởng đối với vé xổ số lô tô dự thưởng...

Tải về
Thể lệ tham gia dự thưởng 26/06/2017

Thể lệ tham gia dự thưởng đối với vé xổ số lô tô 2 số, 3 số

Tải về
Thể lệ tham gia dự thưởng 26/06/2017

Thể lệ tham gia dự thưởng đối với vé xổ số Bóc biết kết quả...

Tải về
Thể lệ tham gia dự thưởng 26/06/2017

thể lệ tham gia dự thưởng đối với vé xổ số kiến thiết miền...

Tải về