Rss Feed
12:21 EDT Thứ tư, 04/08/2021

Danh mục

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy thông tin trên xskienthiet.laichau.gov.vn như thế nào?

Phong phú, đa dạng

Bình thường

Chưa đầy đủ

Thống kê

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 2142
  • Tháng hiện tại: 9105
  • Tổng lượt truy cập: 962311

Thông báo

Administrator
02133.876.046
Số: 158/XSKT
Tên: (Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng/năm)

Ngày BH: (22/06/2021)

Số: 157/XSKT
Tên: (Giấy ủy quyền công bố thông tin)

Ngày BH: (22/06/2021)

Số: Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 01/01 đến 30/06/2021
Tên: (Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 30/06/2021)

Ngày BH: (25/07/2021)

Số: Chuyên đề 05/2021
Tên: (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc)

Ngày BH: (17/06/2021)

Số: 131/BC-XSKT
Tên: (Báo cáo số 131 đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020)

Ngày BH: (03/06/2021)

Số: 419/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động năm 2021 đối với doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm Chủ sở hữu)

Ngày BH: (14/04/2021)

Số: 59a/BC-XSKT
Tên: (Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2021)

Ngày BH: (21/03/2021)

Số: 59/BC-XSKT
Tên: (Báo cáo thực trạng quản trị cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2020)

Ngày BH: (21/03/2021)

Số: Báo Cáo tài chính kết thúc năm 2020
Tên: (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc năm 2020)

Ngày BH: (24/03/2021)

Số: 63A/XSKT
Tên: (Phu lục X báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp)

Ngày BH: (25/03/2021)


STT Phòng Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 Ban lãnh đạo Đỗ Huy Lương Chủ tịch Công ty 0213.3792.050
Nguyễn Hữu Thắng Giám đốc Công ty 0213.3791.980
2 Tổ chức - Hành chính Lê Thị Chung Trưởng phòng 0213.3876.046
3 Kinh doanh Nguyễn Hoàng Anh Trưởng phòng 0213.3791.589
4 Kế toán Nguyễn Xuân Quýnh Trưởng phòng 0213.3794.456
5 Phát hành-Trả thưởng Nguyễn Thị Phương Thảo Trưởng phòng 0213.3875.136
6 Kiểm tra Vũ Thị Hà Trưởng phòng 0213.3794.998
7 Tin Học Phạm Quyết Thắng Trưởng phòng 0213.3793.511