Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 13 tháng 8 năm 2019

Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 13 tháng 8 năm 2019
​.