Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 21 tháng 12 năm 2018

Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 21 tháng 12 năm 2018
.