Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 28 tháng 10 năm 2018

Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 28 tháng 10 năm 2018
.