Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 28 tháng 8 năm 2018

Kết quả Xổ số kiến thiết Miền bắc ngày 28 tháng 8 năm 2018
.