Rss Feed
11:45 ICT Thứ bảy, 24/07/2021

Chuyên mục Văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy thông tin trên xskienthiet.laichau.gov.vn như thế nào?

Phong phú, đa dạng

Bình thường

Chưa đầy đủ

Thống kê

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 1061
  • Tháng hiện tại: 41651
  • Tổng lượt truy cập: 939056

Thông báo

Administrator
02133.876.046
Số: Chuyên đề 05/2021
Tên: (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc)

Ngày BH: (18/06/2021)

Số: Báo cáo số 131 đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch
Tên: (Báo cáo số 131 đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020)

Ngày BH: (04/06/2021)

Số: Số: 419/ QĐ-UBND
Tên: (Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động năm 2021 đối với doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm Chủ sở hữu)

Ngày BH: (15/04/2021)

Số: Báo cáo số 59a/BC-XSKT
Tên: (Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2021)

Ngày BH: (22/03/2021)

Số: Báo cáo số 59/BC-XSKT
Tên: (Báo cáo thực trạng quản trị cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2020)

Ngày BH: (22/03/2021)

Số: Báo Cáo tài chính kết thúc năm 2020
Tên: (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc năm 2020)

Ngày BH: (25/03/2021)

Số: Phụ Lục số 63A/XSKT
Tên: (Phu lục X báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp)

Ngày BH: (26/03/2021)

Số: Kế hoạch số 15/KH-XSKT
Tên: (Kế hoạch kinh doanh các lại hình vé sổ xố năm 2021)

Ngày BH: (20/01/2021)

Số: Báo cáo số 03/BC-XSLC
Tên: (Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2020. phương hướng, nhiệm vụ năm 2021)

Ngày BH: (07/01/2021)

Số: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
Tên: (Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020)

Ngày BH: (20/07/2020)

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Báo cáo số 131 đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch 04/06/2021

Báo cáo số 131 đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch hoạt...

Tải về
Phụ Lục số 63A/XSKT 26/03/2021

Phu lục X báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh...

Tải về
Báo Cáo tài chính kết thúc năm 2020 25/03/2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết...

Tải về
Báo cáo số 59/BC-XSKT 22/03/2021

Báo cáo thực trạng quản trị cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm...

Tải về
Báo cáo số 59a/BC-XSKT 22/03/2021

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp...

Tải về
Báo cáo số 03/BC-XSLC 07/01/2021

Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2020. phương...

Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 20/07/2020

Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020

Tải về
105/BC-XSKT 10/05/2020

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020

Tải về
103/BC-XSKT 08/05/2020

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm...

Tải về
99/BC-XSKT 07/05/2020

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh...

Tải về
Báo cáo tài chính hết tháng 12 năm 2019 26/03/2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài tài chính...

Tải về
Phụ lục X Báo cáo 23/03/2020

Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của Doanh nghiệp

Tải về
167/BC-HĐGSXS 25/07/2019

Báo Cáo đánh giá hoạt dộng 6 tháng đầu năm

Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 17/07/2019

Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019

Tải về
54/BC-XSKT 29/03/2019

B/C đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sxkd năm 2019 và...

Tải về
Phụ lục X số 49/XSKT 28/03/2019

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Tải về
Báo cáo tài chính năm 2018 31/12/2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho năm tài...

Tải về
Báo cáo tài chính Quý 2018 06/07/2018

Báo cào tài chính Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018

Tải về
46/BC-XSKT 25/05/2018

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm...

Tải về
40b/BC-XSKT 10/05/2018

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh...

Tải về
26/XSKT 28/03/2018

Phụ Lục X số 26 báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của...

Tải về
25/BC-XSKT 21/03/2018

tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Tải về
Báo cáo tài chính 2017 31/12/2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Tải về
33/BC-XSKT 18/06/2017

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm...

Tải về
12/BC-XSKT 22/03/2017

Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

Tải về
11/XSKT 20/03/2017

Phụ Lục X số 11 báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của...

Tải về
Báo cáo tài chính 2016 31/12/2016

Báo Cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Tải về