Hôi nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Hôi nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019
Ngày 20 tháng 7 năm 2019 Tại Hội trường tầng 3 Công ty XSKT Lai Châu họp hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Đ/c Nguyễn Hữu Thắng phó Bí thư chi bộ - Phó giám đốc công ty điều hành hội nghị


Đ/c Lê Thị Chung đọc báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019
Công nhân viên công ty phát biểu ý kiến trong buổi Sơ kết 6 tháng đầu năm.

 * Buổi tổng kết hội nghị thành công tốt đẹp.

Tác giả bài viết: CT TNHH MTV XSKT Lai Châu