Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Lai Châu

Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Lai Châu
Ngày 18 tháng 3 năm 2021 tại Công ty Xổ Số Kiến Thiết Lai Châu đã tổ chức hội nghị người lao động tại hội trường Công ty năm 2021.

        Đ/c: Nguyễn Hữu Thắng Phó bí thư chi bộ, Giám đốc công ty báo cáo kết quả HĐKD năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 
        

Đ/c: Nguyễn Hữu Thắng Phó bí thư chi bộ, Giám đốc công ty đại diện người sử dụng lao động đối thoại với NLĐ


Đ/c: Lê Thị Chung, Chủ tịch CĐ Công ty báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết năm 2020 về 
thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế, tiền lương, tiền thưởng, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các ý kiến khác liên quan đến quyền và lợi ích của NLĐ.
 

Người lao động tham gia hội nghị đối thoại năm 2021

 
        Hội nghị diễn ra đối thoại giữa NSD lao động và người lao động với các nội dung tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung, nội quy, quy chế và các văn bản khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, thỏa ước lao động tập thể, đề xuất thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc.
         Hội nghị đã đồng thuận, nhất chí cao với thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

Nguồn tin: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lai Châu